Fysioterapeut/Osteopat

Lars Rønningen Nilsen, fysioterapeut og osteopatLars2

Lars har lang erfaring innen behandling av muskel og skjelett-plager. Han setter av god tid første gangen for å kartlegge/undersøke pasienten, slik at tilstanden til pasienten blir forstått og behandlingen videre blir mest mulig effektiv og riktig.

Hans interesser er muskel- skjelettlidelser, smertemekanismer, diagnostikk, rehabilitering og aktive mestringsstrategier.

Lars kan treffes på tlf. 990 05 336